brooke-cagle-52216-unsplash

אודות נעמת ונעמת ירושלים

נעמת, תנועת הנשים הגדולה בישראל, היא מלכ”ר, שמטרותיו לקדם את מעמד האישה בישראל, ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת השגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.

נעמת מרחב ירושלים הינה אחת מתוך 30 המרחבים של נעמת בארץ.

במרחב אנו מעורבות בקמפיינים לשינוי המודעות, הפגנות נגד אלימות ורצח של נשים ומאבקים כדוגמת מאבק המטפלות, לשיפור המצב במעונות היום בארץ. בנוסף, נפגשנו השנה עם ראש העיר הנכנס, מר משה ליאון, יחד עם ארגוני הנשים והעלינו בפניו את הסוגיות החשובות לטיפול בעיר לצד פתרונות מעשיים. כמו כן, אנחנו משתפות פעולה עם ארגונים ומקומות עבודה רבים במרחב ירושלים, בכדי לקדם את נושא השוויון המגדרי יחד. דוגמאות רבות לשיתופי פעולה הינם סביב יום האישה הבינלאומי ויום המאבק באלימות כלפי נשים. הודות לשיתופי פעולה אלו פתחנו השנה גם קורסים ותכניות שונות לקידום אישי ומקצועי. דוגמאות לתכניות אלו הם סדנת אנימציה לנשים נפגעות אלימות, קורס להתנהלות פיננסית נכונה ותכנית “המאיצה” ליזמיות חברתיות.

Close Menu
Bitnami