markus-spiske-444649-unsplash

מעונות יום

במסגרת פעילותה הקימה נעמת את מעונות היום הראשונים בישראל עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת.

מאז ועד היום, פועלת עם הצטרפותן של יותר ויותר נשים לשוק העבודה, לקחה על עצמה נעמת , הארגון המוביל והגדול מבין מפעילי מעונות היום, ביחד עם ארגוני הנשים האחרים- ליצור מסגרות חינוכיות מוכרות ואיכותיות, ולתת מענה לילדי הגיל הרך, מעונות היום.

ניהול המעונות, הפיקוח הפדגוגי והקשר עם משרדי הממשלה מתבצעים ברשת לגיל הרך במטה נעמת

כיום מפעילה נעמת כ-200 מעונות יום, המפוזרים בכל רחבי הארץ מאילת בדרום ועד ליישובי קו העימות בצפון, והינה הארגון הגדול ביותר המפעיל מעונות יום מפוקחים על ידי ממשלת ישראל, בהם מתחנכים כ-16,000 ילדים.

על כל מערך המעונות מפעילה רשת הגיל הרך של נעמת, פיקוח והדרכה פדגוגיים ואדמיניסטרטיביים באופן שוטף.

למידע על נוסף מעונות היום ופריסתם בירושלים ניתן לפנות למשרד הראשי בטלפון 02-6207242.

Close Menu
Bitnami