adult-advice-businesswoman-70292

הלשכה המשפטית

הלשכות המשפטיות של נעמת ברחבי הארץ מציעות מגוון שירותים לאישה ולמשפחה. הן מסייעות בייעוץ ובליווי בתחומי דיני העבודה (פיטורין בהריון, בטיפולי פוריות ולאחר לידה; זכויות הוריות לאם ולאב; אפליית נשים בשכר, בקידום, בקבלה לעבודה, בתנאי הפרישה; הטרדה מינית), דיני המעמד האישי (נישואין, גירושין, מזונות, חלוקת אחריות הורית וזמני שהות ילדים, אבהות, חלוקת רכוש, משפחות חד הוריות וחד מיניות, היבטים משפטים של אלימות במשפחה, אפוטרופסות), עריכת הסכמים שונים (הסכמי גירושין והתרת נישואין, הסכמים לחיים משותפים, הסכם ממון, הסכמי שלום בית, הסכמי הורות, הסכמי הפרייה, ידועים בציבורועריכת ייפויי כוח מתמשכים, צוואות וצווי ירושה וקיום צוואה.

הניסיון המצטבר בלשכות המשפטיות של נעמת מטיפול באלפי פניות של נשים ממקד ומאתר את הנושאים המחייבים שינוי ומהווה בסיס ליוזמות חקיקה בתחומים השונים של מעמד האישה. עורכות הדין של נעמת לוקחות חלק פעיל בישיבות ועדות הכנסת בנושאים הנוגעים למעמד האישה, מנסחות הצעות חוק, מגישות ניירות עמדה של נעמת ושותפות לקידומן של עשרות הצעות חוק בתחומים שונים הקשורים לקידום מעמד האישה בחברה, בעבודה ובמשפחה וכן להגנה על שלומה ובטחונה.

במרכזי הזכויות של נעמת ניתן לקבל יעוץ וטיפול אישי, זוגי ומשפחתי לסיוע בהתמודדות במצבי משבר.

פנייה ללשכה המשפטית בירושלים ניתן לבצע באמצעות מספר הטלפון 02-5610608.

Close Menu
Bitnami